Life is Beautiful

Snacks

టమాటా పల్లీల తో పచ్చడి/చట్నీవేడి వేడి అన్నం చపాతి లో ఎప్పుడూలా కాకుండా ఇలా చేస్తే ఎంతో రుచిగాఉంటుంది